Avaluació de models de negoci

L’objectiu d’aquest servei és avaluar la viabilitat de models de negoci generats a partir de diferents vies com:
Infraestructures de recerca: l’objectiu d’aquest servei és avaluar la viabilitat d’una nova estructura de recerca o bé un nou ús d’explotació d’una ja existent i determinar quin és el millor model de negoci per a fer la inversió sostenible en el temps. ARVOR té una experiència contrastada en estudis de viabilitat d’infraestructures com centres de recerca, centres d’experimentació animal, unitats d’assajos clínics, biobancs, etc.
Empreses de base tecnològica: l’objectiu d’aquest servei és avaluar la viabilitat d’una proposta d’empresa de base tecnològica sorgida d’una institució.