Cerca de fons per a desenvolupar activitats R+D+i

ARVOR ha dissenyat un servei de cerca de finançament per a ajudar a les entitats a ser eficients a l'hora d'obtenir finançament per a realitzar les seves activitats d'R+D+i (ja siguin projectes de recerca, contractació de personal investigador, valorització de tecnologies, estudis de viabilitat, plans estratègics, etc).

Aquest servei inclou cerca de finançament provinent de diferents àmbits geogràfics, ja sigui de les administracions autonòmiques, estatals o europees.

L'abast del servei va des de l'assistència puntual per al finançament d'un projecte o activitat d'R+D+i fins a l'externalització complerta del finançament d'un grup de recerca, d'una àrea de coneixement o de tota l'entitat.

En el cas de cerca de finançament de projectes d'R+D+i, el servei pot incloure les següents activitats en funció de les necessitats a cobrir:
Notificació de fons de finançament disponible.
Tramitació de les sol·licituds per a accedir als fons de finançament.
Seguiment de les sol·licituds i de l'execució dels projectes finançats.