Formació i sensibilització

ARVOR ofereix activitats formatives i/o de sensibilització en funció de les necessitats dels seus clients adaptant els continguts i la durada a la tipologia dels assistents i als objectius de l'activitat.

Entre els temes sobre els que ARVOR dissenya i realitza les activitats formatives i/o de sensibilització destaquen els següents:


Valorització de la recerca.
Transferència de tecnologia.
Aspectes legals del procés de transferència de tecnologia. Llicències i creació d'empreses de base tecnològica.
Mètodes d'identificació, selecció i avaluació d'idees, projectes i tecnologies potencialment transferibles.
Protecció dels resultats de la recerca.

Les activitats formatives i/o de sensibilització dissenyades per ARVOR giren al voltant d'algun, varis o tots els següents aspectes: