Intermediació de tecnologies

ARVOR ha dissenyat aquest servei per a millorar el procés de transferència al mercat d'una tecnologia donada, facilitant la identificació d’usuaris de transferència/llicenciataris i definint l'estratègia de negociació més adient.

Així, l'objectiu del servei és:
Identificar els usuaris de transferència/llicenciataris més adients.
Elaborar una oferta tecnològica.
Establir quina és l'estratègia de negociació més adient per adreçar-se a cadascun dels usuaris de transferència/llicenciataris identificats.
Definir un valor econòmic per a la tecnologia a transferir.

Es tracta d’una eina de suport a les empreses i institucions en el procés de transferència al mercat d’una tecnologia.

El servei es pot desglossar en les etapes següents com mostra el diagrama adjunt: