Valoració de tecnologies

Aquest servei permet a les empreses o institucions definir el valor d’una tecnologia en unitats monetàries per a establir un marge de venda o llicenciament de la tecnologia.

Els professionals d’ARVOR empren diferents mètodes de valoració en funció de les necessitats dels clients i de l’objectiu de la valoració, com per exemple quantificar el valor de la tecnologia a partir de la inversió realitzada per la institució o bé a partir del valor que la tecnologia pot arribar a generar al mercat.